Agenda


Er zijn op dit moment geen activiteiten.
Website gemaakt door: Primebytes
Doedelzakband The Hague Highland Pipe Band - Historie

Historie

De Haagse Hooglanders

In 1957 werd gestart met een wandelclubje van 14 kinderen in Schotse rokjes onder de naam "De Haagse Hooglanders". Vijf jaar later was de groep uitgegroeid tot een drumband, die aan vele marsen en concoursen deelnam.

Op de viering van het tienjarig bestaan klonken de eerste doedelzaktonen in de grote zaal van het Haagse Amicitia, afgewisseld door het Cocktail-Trio en de Spelbrekers. Alléén de HHPB bestaat hiervan nu nog!

Pipe Band

Op 12 april 1972 werden de Haagse Hooglanders een echte Pipe Band en een jaar later werd voor het eerst als zodanig in het buitenland opgetreden en deden de dancers hun eerste pasjes. Weer een jaar later werd de hele band in originele full-dress gestoken en was de metamorfose compleet.

De daaropvolgende jaren wist de band zich in de muziekwereld een niet onverdienstelijke plaats te verwerven. Bij de audities voor de "Haagse Federatie" bereikten zij twee maal de tweede prijs en bij Pipe Band competities, één keer de tweede prijs in graad 4 en eenmaal de publieksprijs. Een hoogtepunt vormde de in september gehouden "1979 Continental Pipe Band Championship at the Hague" met een Massed Band defilé van zo'n 250 deelnemers door de binnenstad naar het contest-terrein op het Binnenhof.

HHPB historie

The Hague Highland Pipe Band

In 1982 vierden de "Hague Highlanders" - de Engelse vertaling kwam steeds meer in zwang - hun Silver Jubilee, waarbij het gemeentebestuur aan een van de oprichters en toenmalige voorzitter de heer L. Geens de erepenning van de stad Den Haag toekende. De vele felicitaties van diverse instanties werden in een jubileumboek samengevat.

In de jaren daarna kende de band vele ups en downs, waarbij eerstgenoemde het meest in de herinnering blijven, zoals de deelname in Engeland aan de Ashborn Highland Gathering en de English Championships te Beeston, Notinghamshire in 1985. Weliswaar buiten mededinging, omdat de halve band te laat was, maar dat was nu typisch Hague Highland's. In 1988 moest de band het stellen zonder haar "tante Jo en ome Lou", na 31 jaar verlieten de beide oprichters de aktieve dienst. Zij werden benoemd tot erelid en erevoorzitter.

Naar Schotland

Drie jaar later in 1991 ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Eindelijk waagde de band zich in "het hol van de leeuw": Schotland! De deelname aan de Cowal Pipe Band Championships in Dunoon was onvergetelijk en ..... we eindigden niet eens op de laatste plaats.

Het jaar daarop bestond de band al weer 35 jaar. Voor die gelegenheid maakte de Hague Highland Video Productions de tape: "the Band", met interviews, optredens, contests en historische beelden. Helaas niet in de handel verkrijgbaar. 1995, 50 jaar bevrijding, werd een gedenkwaardig jaar. De vele herdenkingen in Nederland, België en Frankrijk werden door de band met muziek en defilé opgeluisterd in de stijl van de bevrijders van toen, met als hoogtepunt deelname aan het Nationaal Bevrijding Concert met medewerking van onder meer de Marinierskapel en Caroline Kaart.

De magere jaren

De jaren daarna werd geprobeerd de band naar een wat hoger plan te brengen. Er werd enige malen in graad drie deelgenomen aan contests echter met een gering resultaat. Die tijd werd gekenmerkt door een vrij groot ledenverloop. We namen afscheid van oudgedienden en van vertwijfelde leerlingen die ondanks verwoede pogingen besloten maar een ander tijdverdrijf te zoeken.

40 jaar HHPB

Op 21 oktober 1997 bestond de vereniging "De Haagse Hooglanders" precies 40 jaar. Dit werd gevierd met diverse festiviteiten met als hoogtepunt een Pipe Band contest in Rijswijk. Dit jaar luidde ook een opleving van de vereniging in: een gestage stroom nieuwe leden diende zich aan die de band weer op sterkte bracht.

Anno nu...

Inmiddels heeft de band ook zijn 50-jarig bestaan gevierd en kunnen we ons, kort voor ons 55 jarig jubileum, verheugen in een sterk groeiend aantal spelers en leerlingen. 

Band anno nu